Verzekering verkeer

Verzekering Verkeer

De verzekering Verkeer van DVV verzekert u en uw gezin voor elk verkeersongeval met lichamelijke letsels. Welk vervoermiddel u ook gebruikt: auto, fiets, moto, openbaar vervoer ... zelfs te voet.

1. Wat is verzekerd dankzij de verzekering Verkeer?

De verzekering Verkeer van DVV komt tussen bij elk ongeval met lichamelijk letsel (verwondingen, tijdelijke of blijvende invaliditeit, overlijden). Ze vergoedt:

- De medische kosten: 

  • hospitalisatiekosten
  • medische verzorging
  • onderzoeken
  • prothesekosten

Welk vervoermiddel u ook gebruikt (auto, fiets, moto, openbaar vervoer, te voet) én of u nu aansprakelijk bent of niet.

- Bijkomende kosten verzekering Verkeer 

  • voor aanpassingswerken: bv. aan woning of voertuig als u na een ongeval in een rolstoel terechtkomt
  • kosten naar aanleiding van de handicap (bv. blindenhond)

- Het hele gezin

De verzekering Verkeer verzekert iedereen die deel uitmaakt van het gezin en naargelang de gekozen formule: 

  • als bestuurder (van een voertuig dat al dan niet van jou is)
  • als passagier
  • als fietser
  • als voetganger 

2. Voordelen

- 15% extra

Bovenop de gewone schadevergoeding, betaalt DVV u 15% extra voor de onrechtstreekse verliezen die u lijdt door het schadegeval.

- Binnen 14 dagen vergoed

Ons engagement: we vergoeden u binnen 14 dagen nadat we de bewijsstukken ontvangen hebben, of u nu aansprakelijk bent of niet. Halen we dit niet, dan betalen we u 3 keer de wettelijke interesten.

- DVV betaalt uw verzekeringspremies

Bij ernstige blijvende invaliditeit betaalt de verzekering Verkeer de premies van de meeste van uw verzekeringen in uw plaats tot de eindvervaldag.