Ziekte en ongeval

Financiële bescherming van uw gezin bij ongeval, ziekte, arbeidsongeschiktheid


Een zwaar ongeval, langdurig ziek, ... U kunt het misschien niet voorkomen, maar u kunt er wel voor zorgen dat u en uw gezin gewapend zijn tegen de financiële gevolgen ervan. 

1. Hospitalisatieverzekering DVV

  • een ruim basispakket
  • extra waarborgen zoals pre- en posthospitalisatieverzorging, palliatieve verzorging, ...
  • vrije keuze van arts, ziekenhuis, kamer, behandeling, ...

2. Gewaarborgd Inkomen

  • ideale aanvulling bij vervangingsinkomen van sociale zekerheid
  • fiscaal aftrekbaar
  • speciale formules voor zelfstandigen en kaderleden 

3. Verzekering Verkeer - Ongeval verzekering

  • Komt tussen bij ongevallen in álle verkeer (te voet, per fiets, gemotoriseerd vervoer, openbaar vervoer).
  • Als u als bestuurder aansprakelijk bent voor een ongeval, worden uw eigen kosten niet vergoed. De verzekering Verkeer vergoedt die kosten wél.
  • Beschermt het hele gezin.

In de kijker

Nuttige links