Woonkrediet met gemengde levensverzekering

Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u enkel interesten, niet het ontleende kapitaal. Dat betaalt u terug op de einddatum via uw levensverzekering.

Hoe werkt het?
Woonkrediet waarbij u tijdens de looptijd van het krediet enkel de intresten terugbetaalt. Het geleende bedrag zelf betaalt u pas terug op het einde van uw krediet (of bij overlijden). U doet dat via het kapitaal dat u spaart via een gemengde levensverzekering.

Een gemengde levensverzekering is een levensverzekering die voorziet in de uitkering van ofwel:
een kapitaal aan de begunstigde (uw partner, uw kinderen, de kredietverstrekker) als u overlijdt voor het einde van het contract

een pensioenkapitaal als u nog leeft op het einde van het contract

Type rentevoet

 • Vast: de rentevoet blijft ongewijzigd gedurende heel de looptijd van het krediet
 • Variabel: de rentevoet kan wijzigen gedurende de looptijd. Bij de variabele rentevoet kunt u kiezen tussen:
 • 20/5/5: krediet waarbij de rentevoet de eerste keer wordt aangepast na 20 jaar en daarna om de 5 jaar. De maximale renteschommeling bedraagt +/-2%.
 • 10/5/5: krediet waarbij de rentevoet de eerste keer wordt aangepast na 10 jaar en daarna om de 5 jaar. De maximale renteschommeling bedraagt +/-3%.
 • Looptijd van het woonkrediet
 • Met deze formule kunt u lenen tot uw 65ste.
 • U kunt zelf de duur inkorten door vervroegde terugbetalingen te doen.

 

Vervroegde terugbetalingen mogelijk?
Ja.

Op zich hoeft u met deze formule het kapitaal zelf pas op het einde terug te betalen met het kapitaal dat u hebt samengesteld via de levensverzekering. Toch raden we u aan vrijwillige vervroegde terugbetalingen te doen. Dat heeft verschillende voordelen:

 • als u het krediet al hebt terugbetaald op het ogenblik dat het kapitaal van uw gemengde levensverzekering uitbetaald wordt, dan komt dat kapitaal u toe.
 • vervroegde terugbetalingen laten u toe later wederopnames (zie hieronder) te doen.

 

Opgelet: in sommige gevallen moet u bij vervroegde terugbetalingen een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding betalen. Dat is een soort boete (gelijk aan drie maand interest tegen de rentevoet van het krediet) voor het vervroegd terugbetalen van een krediet.

 

Die wederbeleggingsvergoeding vermijdt u echter als:

u de gemengde levensverzekering ongewijzigd laat doorlopen en de jaarlijkse terugbetaling niet groter is dan 10% van het ontleende kapitaal

 • het kapitaal wordt terugbetaald na overlijden van de kredietnemer (uitvoering van de gemengde levensverzekering)

 

Wederopname van het al afgeloste krediet mogelijk?
Ja.

Wat is wederopname?
De mogelijkheid dat u, terwijl uw krediet nog loopt, het bedrag dat u op dat moment al hebt terugbetaald opnieuw kunt lenen (minimum 6.200 euro) voor een nieuw woonkrediet of een bijkomend krediet. Het is dus de ideale oplossing om uw woning te renoveren of te verfraaien.

Voordelen:

 • U financiert uw werken terwijl u perfect de controle behoudt over uw budget. U bepaalt immers zelf de duur en het type van het nieuwe krediet.
 • U moet niet opnieuw via de notaris passeren en zo vermijdt u de kosten van een nieuwe kredietakte!
 • Dit bijkomende krediet laat u ook toe om fiscaal voordeel te doen, voor zover u de wettelijke voorwaarden respecteert.

In de kijker

Nuttige links