@rtronic - uw verzekering alle risico's electronica

@rtronic - uw verzekering alle risico's electronica

De verzekering @rtronic biedt u een pakket met sluitende waarborgen, zowel voor uw hardware, uw software als voor bijkomende kosten. Zo blijft uw investering gewaarborgd en houdt u uw activiteiten toch draaiend bij elektronische problemen.

1. Hoofdwaarborg:

de bescherming van de hardware tegen alle schade behalve wanneer ze specifiek uitgesloten is.

Zo zijn verzekerd:

  • diefstal, brand, waterschade, blikseminslag en natuurrampenkortsluiting
  • opzettelijke daden van het personeel of van derden
  • schade door onervarenheid, nalatigheid, verkeerde bediening, ...


Zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

  • interne gebreken (hier speelt het onderhoudscontract), slijtage, schade van louter esthetische aard
  • een wanprestatie van de hersteller (hier speelt zijn aansprakelijkheidsverzekering).


2. Uitbreidingen

  • naar software en gegevensdragers die vaak een veelvoud van de waarde van de hardware vertegenwoordigen
  • naar de dekking van bijkomende kosten zodat de onderneming haar activiteiten kan voortzetten


3. De extra's van DVV

commerciële waarde:

  • bij vervanging ontvangt u een nieuw apparaat uit een vergelijkbaar assortiment dat op dat ogenblik actueel is. Geen slijtage gedurende 3 jaar (gedurende 5 jaar als er een onderhoudscontract is). 

blanket cover:

het volstaat de categorie van verzekerde apparaten op te geven (bv. pc's, printers, faxtoestellen) en de totale waarde ervan.

  • geen gedetailleerde beschrijving meer van elk apparaat
  • bij een kapitaal tot 50.000 euro moeten vervangingen niet meer gemeld worden (behalve wanneer de totale waarde met meer dan 20% toeneemt).

In de kijker

Nuttige links