@rtronic fotovoltaische installaties

@rtronic fotovoltaische installaties

De verzekerde installatie is gedekt tegen diefstal en tegen alle onvoorziene en plotselinge materiële schade onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in de polis. Zo zijn de voorwerpen onder meer verzekerd tegen brand, kortsluiting, waterschade en beschadiging door onervarenheid, nalatigheid of opzet van personeel of derden.

Uitbreidingen op de waarborg

1. Automatische dekking

Voor alle uitbreidingen die in het lopende verzekeringsjaar aan de installatie zijn uitgevoerd, geldt een automatische dekking van maximaal 20% van het laatst gedocumenteerde overeengekomen verzekerde bedrag met een maximum van 25.000 euro.

2. Prijsstijgingen

Worden eveneens gedekt, kortstondige prijsstijgingen tussen de dag waarop de schade ontstaat en de dag van de herstelling, ten belope van 20% van het laatst gedocumenteerde verzekerde bedrag beperkt tot een maximum van 100.000 euro.

3. De verzekering van het opbrengstverlies

Uitkering van een schadevergoeding wanneer de technische inzetmogelijkheid van de verzekerde fotovoltaïsche installatie door een verzekerde materiële schade wordt onderbroken of beïnvloed.

De schadeloosstelling zal uitgevoerd worden op basis van een overeengekomen dagtarief, dit is de aankoopprijs van elektriciteit bij de stroomleverancier.

4. Het verlies van groenestroomcertificaten

Als verzekerde kan aantonen dat hij recht heeft op groenestroomcertificaten, waarborgen wij het verlies van groenstroomcertificaten voortvloeiend uit het opbrengstverlies.

De schadeloosstelling zal uitgevoerd worden op basis van de vastgelegde waarde van het groenestroomcertificaat.

In de kijker

Nuttige links