Omnium

Omnium

Dankzij je omniumverzekering bij DVV heb je recht op gratis bijstand als je betrokken raakt in een ongeval. DVV biedt je gratis hulp, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in heel België. Je auto wordt naar de garage van je keuze gesleept en wij brengen je naar huis.

Lijd je schade, dan zorgt de omniumverzekering van DVV ervoor dat je binnen de kortste keren weer mobiel bent.

 


1. Snelheidsgaranties

  • expertise binnen 48 uur na aangifte van je ongeval

Wat als wij de deadline niet halen ? Dan ontvang je 20 euro boete per dag vertraging.

  • betaling van je schade binnen 10 dagen na akkoord

Wat als wij de deadline niet halen ? Dan ontvang je driemaal de wettelijke interest.

  • betaling na diefstal binnen 21 werkdagen na aangifte

Wat als wij de deadline niet halen ? Dan ontvang je driemaal de wettelijke interest.

 


2. Servicegaranties

Voor de herstelling van je schade kun je rekenen op de service van Carglass.
Laat je Carglass je glasschade herstellen, dan kun je je rechtstreeks tot deze specialist-glashersteller wenden.

Onze erkende herstellers.
Je krijgt een gratis vervangingswagen bij je thuis geleverd en achteraf terug afgehaald voor de volledige duur van de herstelling (gedurende maximaal 6 dagen bij total loss).

DVV rekent af met de hersteller. Je hoeft dus geen geld voor te schieten.3. Extra waarborgen

De waarborg Brand 

Je mag een vergoeding verwachten voor brandschade door

oververhitting van de motorkortsluiting van de motorhet wegsmelten van de elektrische bedrading.

De waarborg Diefstal 

Wordt je auto gestolen en je hebt hem niet terug in je bezit binnen 15 dagen na aangifte bij DVV ? Dan vergoedt de omniumverzekering van DVV normaliter je verlies binnen 21 dagen na de aangifte. Elke dag vertraging vergoeden wij met driemaal de wettelijke interest.

Maar daar blijft het niet bij : je hebt recht op een vervangingswagen. DVV betaalt de huurkosten ervan tot 20 euro per dag gedurende 15 dagen. Wij vergoeden bij inbraak in je auto zelfs de schade aan het interieur.

 

De waarborg Glasbreuk 

Net als alle andere omniumwaarborgen (op de waarborg Eigen Schade na) vergoeden wij ook je glasschade zonder franchise.
Je mag je voor de herstelling of de vervanging van je beschadigde ruit rechtstreeks wenden tot Carglass. Let wel : je mag natuurlijk altijd een beroep doen op je consulent.

 

De waarborg Natuurkrachten en Bijkomende Gevaren

Met de waarborg Natuurkrachten vergoeden wij de rechtstreekse schade door uitzonderlijke natuurkrachten als lawines, overstromingen en aardbevingen. En natuurlijk ook de schade door stormen waarvan bewezen is dat de windsnelheid meer dan 80 km/uur bedraagt.

Op basis van de waarborg Bijkomende Gevaren verzekert DVV heel wat risico's waarvan je misschien niet eens vermoedt dat ze te verzekeren zijn zoals:

  • onvoorzien contact met wild of loslopende dieren
  • een kettingbotsing met minimaal vier geïdentificeerde auto'splotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet en verf- of zandstraalresten
  • je gekoppelde aanhangwagen als deze schade rechtstreeks werd aangericht
  • vervoerde zaken of dieren als gevolg van een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig
  • het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan.


en alles natuurlijk zonder franchise.

De waarborg Eigen Schade

Als je een volledige omnium (dit is : een beperkte omnium aangevuld met de waarborg Eigen Schade) bij DVV neemt, dan is om het even welke schade aan je auto verzekerd, behalve slijtage, constructiefouten en dronkenschap. Een vollediger omnium zul je nergens vinden.

In de kijker

Nuttige links