Machinebreuk

Machinebreuk

Verzekerde machines: de in de inventaris beschreven en gebruiksklare machines

  • terwijl ze in werking zijn of stilstaan;
  • tijdens de verrichtingen van het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren, die noodzakelijk zijn voor het onderhoud, de controle, de revisie of de herstelling ervan


te verzekeren bedragen: de nieuwvervangingswaarde

1. Wat verzekeren wij?

De nieuwvervangingswaarde, of de prijs van de stukken en de arbeidsuren indien die lager ligt, in geval van onvoorziene en plotselinge schade door een van de volgende oorzaken :

  • onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid
  • vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie

materiaal-, constructie- of montagefouten of -gebrekentrillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht

  • falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestelwarmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag, oververhitting
  • inwerking van de elektrische stroom
  • wind, storm, vorst, kruien van ijs


2. Enkele mogelijke uitbreidingen

  • diefstal, brand
  • schade aan voetstukken en funderingen van de machines of aan andere goederen;
  • afbraak- en wederopbouwkostenwerkzaamheden buiten de normale werkureninschakelen van technici uit het buitenland, versneld vervoer

In de kijker

Nuttige links