Key-man

Key-manverzekering

Key-man : de waarborg voor de continuïteit van uw onderneming als u iets zou overkomen

1. Welke levensverzekering komt in aanmerking ?

In de context van de key-manverzekering komen enkel overlijdensverzekeringen in aanmerking : tijdelijke-, levenslange- en schuldsaldoverzekeringen. Dit is logisch omdat de vennootschap zich precies verzekert tegen het wegvallen door overlijden van de bedrijfsleider(s).

2. Wie is verzekerde?

De verzekerden in het kader van een key-manverzekering dienen alleszins een leidinggevende rol te vervullen in de onderneming. Het dient met andere woorden steeds te gaan om een 'key-man'.

3. Wie is de begunstige?

De begunstigde van de levensverzekering is steeds de verzekeringsnemer, ttz de vennootschap.

4. Hoe wordt de key-manverzekering fiscaal behandeld?

  • de premie

Op voorwaarde dat de betaalde premies in verhouding staan tot de reële bedrijfsresultaten en dus niet als overdreven worden beschouwd, zijn ze volledig fiscaal aftrekbaar.

  • de uitgekeerde kapitalen

Het totale bedrag dat door de verzekeringspolis uitbetaald wordt (kapitaal + winstdeelneming), moet beschouwd worden als een volledig bedrijfsinkomen. Als men hier geen reëel bewezen uitgaven tegenover kan plaatsen, is de uitkering integraal belastbaar bij de bedrijfswinst.

  • de verzekeringstaks

De verzekeringstaks verschuldigd op de premies bedraagt 4,4%. De vrijstelling van de verzekeringstaks voor de individuele levensverzekeringen is hier niet van toepassing.

In de kijker

Nuttige links