Groepsverzekering

Groepsverzekering

De groepsverzekering laat toe een plotse verlaging van het inkomen te vermijden als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien wordt z'n gezin beschermd bij vroegtijdig overlijden. De groepsverzekering is bovendien fiscaal zeer voordelig.

1. Waarborgen

  • Leven

--> kapitaal of rentekeuze van het tijdstip van betaling, binnen het door de fiscus toegestane kader

  • Overlijden 

--> kapitaal of rente voor de echtgeno(o)t(e)kapitaal of rente voor de kinderen

  • Zwaar ongeval

--> na een ongeval, bijkomend kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit van meer dan 66%

  • Vrijstelling

--> vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid 

  • Vrijstelling en voorschot 

--> vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid

--> voorschot op het hoofdcontract bij volledige en blijvende invaliditeit

2. Financiering

toelage betaald door de werkgever - aftrekbaar van de vennootschapsinkomstenbijdrage betaald door het personeel - vermindering van de personenbelastingcombinatie

3. Fiscaal aantrekkelijk

premie = volledig aftrekbaar van de vennootschapsinkomsten, tot de regel van 80%eenmalige matige belasting op het einde van het contract, of op het ogenblik van overlijdende winstdeling wordt niet belast

In de kijker

Nuttige links