Gezondheidszorg

Hospitalisatie
Bij een ongeval, ziekte, zwangerschap, bevalling (zelfs thuis) :

 • medische en apothekerskosten
 • terugbetaling boven de tegemoetkoming van de Sociale Zekerheid
 • indien geen tegemoetkoming van de Sociale Zekerheid: terugbetaling gelijk aan 50 % of 100 % verblijfskosten, zelfs in een kamer alleen, zonder beperking op de duurtijd (enkel beperkingen bij een ziekenhuisopname in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • one-day-clinic (dagopname)
 • kosten voor vervoer per ambulance of helikopter indien medisch noodzakelijk (wereldwijd)
 • rooming-in, d.w.z. verblijfskosten van een ouder die bij zijn gehospitaliseerd kind blijft
 • verblijfskosten van een donor
 • vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamer


Pre & post-hospitalisatie

 • tijdens een periode van 1 maand vóór de opname tot 3 maanden na het einde van de opname
 • verlenging mogelijk tot 2 maand vóór de opname en 6 maanden na het einde van de opname
 • Ongevallen met hospitalisatie & ernstige ziekten verblijfskosten in een instelling voor palliatieve verzorging
 • dekking zonder beperking qua duurtijd van de medische en apothekerskosten
 • kosten voor de huur van medisch materiaal
 • 3 verzekerde ziekten: kanker, leukemie, diabetes, AIDS, ...
 • dekking tot 25.000 euro


Aansluiting

voor het personeel:

 

 • ofwel verplicht: zeer scherpe prijs, geen medische formaliteiten, eenvoudige administratie (geen individueel aansluitingsformulier), facultatieve aansluiting van het gezin blijft mogelijk
 • ofwel facultatief: interessante prijs, beperkte medische formaliteiten indien er voldoende aangeslotenen zijn voor het gezin (echtgenoot, inwonende partner, kinderen fiscaal ten laste):
 • ofwel geen enkel gezinslid
 • ofwel alle gezinsleden behalve diegenen die al verzekerd zijn door een soortgelijk contract
 • Wachttijden
 • ongeval of acute infectieziekte: geen wachttijd
 • onmiddellijke aansluitingen: 3 maanden (behalve bevalling: 8 maanden)
 • aansluitingen op latere vervaldagen: 6 maanden (behalve bevalling: 24 maanden)
 • soepele overgang bij overname van een bestaand contract: afschaffing van wachttijden, van de clausule van voorafbestaandheid, enz.


Voortzetting
Mogelijk zonder medisch onderzoek en zonder wachttijd

In de kijker

Nuttige links