Gewaarborgd Inkomen

De verzekering Gewaarborgd inkomen : de zekerheid dat een werknemer z'n inkomen behoudt bij ziekte of ongeval.

Wat het 'Gewaarborgd Inkomen' biedt in geval van ongeval of ziekte met een arbeidsongeschiktheid van 25 % of meer:
uitkering van een maandelijkse rente*

 • 100 % zodra de invaliditeit 67 % bedraagt, zo niet in verhouding tot de invaliditeitsgraad
 • zolang de arbeidsongeschiktheid duurt en maximum tot 65 jaar
 • vanaf de 2e, 3e, 4e, 6e of 13e maand (naar keuze)
 • met of zonder toename van 3% of 5% (naar keuze)
 • premievrijstelling
 • Premies
 • taks van 9,25 %, verminderd tot 4,4 % indien verbonden met de groepsverzekering
 • als de onderneming de premie betaalt: een bedrijfslast voor haar
 • als de verzekerde de premie betaalt: aftrekbaar als werkelijke beroepskost

Uitkeringen

 • tijdelijke renten belastbaar als vervangingsinkomsten
 • definitieve renten belastbaar als pensioen

*De rente (vóór belasting) vermeerderd met de tegemoetkoming van de Sociale Zekerheid mag niet meer bedragen dan 80 % van het brutoloon.

In de kijker

Nuttige links