Gewaarborgd loon

Gewaarborgd loon
Voor werknemers uit de privé sector voorziet de wet op de arbeidsongevallen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid in een vergoeding per kalenderdag van 90% van het gemiddeld dagelijks loon. De wet op het gewaarborgd loon daarentegen verplicht de werkgever ertoe voor bedienden de eerste maand volledig uit te betalen en voor arbeiders een iets minder zware verplichting na te komen. Het verschil, vermeerderd met de patronale sociale bijdragen, blijft U ten laste.
De verzekering Gewaarborgd Loon dekt het verschil tussen uw verplichtingen en de vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekering.

In de kijker

Nuttige links