Bedrijfschade

Bedrijfsschade

De verzekering Bedrijfsschade brengt de onderneming opnieuw in de financiële situatie waarin ze zich zou bevinden als het schadegeval zich niet had voorgedaan: ze verzekert het behoud van het bedrijfsresultaat.

1. Het is de levensverzekering van uw onderneming

U kunt erop terugvallen wanneer uw bedrijfsactiviteit stilvalt of vermindert als gevolg van materiële schade die verzekerd is in uw basisbrandverzekering.

De vergoedingsperiode ligt meestal tussen 6 en 18 maanden (afhankelijk van uw noden).

2. Basiswaarborg

de vaste kosten (inclusief de wedden van de bedienden) + het bedrijfsresultaat

3. Bijkomend

  • Lonen van de arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten

--> op enkelvoudige basis: 100 % of een ander percentage (gedurende heel de vergoedingsperiode)

--> op dubbele basis: 100 % gedurende een eerste periode en nadien een ander percentage 

 

  • Sociale verplichtingen

--> gewaarborgd weekloon, opzeggingsvergoedingen voor de arbeiders van wie de lonen hierboven niet verzekerd zijn

 

  • Extra kosten contractuele boetes voor vertraging of niet-uitvoering van bestellingen, reclame, overuren personeel, ...

In de kijker

Nuttige links