BA Onderneming

BA Onderneming

De BA Onderneming verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming of van uzelf als zelfstandige voor de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van uw activiteit.

1. Wat dekt de BA Onderneming?

- Uw aansprakelijkheid bij:

  • lichamelijke schade
  • materiële schade
  • immateriële schade (verlies van klanten, productieverlies, ...)


Ze bevat ook uitbreidingen zoals:

  • de dekking van milieu-aantasting
  • uw aansprakelijkheid voor de daden van een onderaannemer.


- Een uitgebreide dekking

Wij verzekeren ook uw aansprakelijkheid (in functie van de uitgeoefende activiteit) bij schade...

  • aan goederen die u werden toevertrouwd (om eraan of ermee te werken)
  • aan een derde veroorzaakt door het product na de levering (of door werken na hun uitvoering) door bv. een ontwerp-, fabricage-, etiketterings-, montagefout, ...


- Een rechtsbijstand

Dekt uw kosten voor het strafrechtelijk verweer, voor het burgerlijk verhaal  en voor het onvermogen van een aansprakelijke derde of nog de strafrechtelijke borgstelling.

- Voordelen

  • Het is de basisverzekering van ondernemingen
  • Product "all-in": u hoeft niet te kiezen wat gedekt moet worde

In de kijker

Nuttige links