BA Objectieve Aansprakelijkheid

BA Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing

Verzekerde waarborg: De lichamelijke en stoffelijke schade aan derden ten gevolge van een brand of ontploffing die ontstaan is in of zich uitbreidt via de betrokken inrichting.

1. Wettelijk verplichte verzekering

De wet bepaalt een 25-tal categorieën van voor het publiek toegankelijke inrichtingen die onderworpen zijn aan de objectieve aansprakelijkheid, dit wil zeggen dat de slachtoffers een vergoeding van hen kunnen eisen zonder een fout te moeten bewijzen.

Deze inrichtingen moeten zich verplicht verzekeren en een verzekeringsattest aan de burgemeester bezorgen. Soms wordt de minimumruimte die voor het publiek toegankelijk is bepaald. Zo is deze verzekering ondermeer van toepassing op :

  • restaurants, cafés en hotels
  • plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (min. 1000 m²)
  • tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
  • ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, rusthuizen
  • religieuze gebouwen (min. 1000 m²)
  • kantoorgebouwen (min. 500 m²)
  • onderwijsinstellingen


De staat, de gewesten en de gemeenschappen hebben geen verzekeringsverplichting.

Een derde is iedereen behalve de aansprakelijke en de exploitant-werkgever.

  • lichamelijke schade aan derden: 15.000.000 euro
  • stoffelijke schade aan derden : 750.000 euro


Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.