BA Bestuurder van rechtspersonen

BA Bestuurder van rechtspersonen

U bent verzekerd voor alle schadevorderingen die ingesteld worden tijdens de looptijd van de polis en van 36 tot 60 maanden na deze looptijd.

1. Wie is verzekerd?

  • de vroegere, de huidige én de toekomstige bestuurders
  • de algemene directeurs, de zaakvoerders, de minnelijke vereffenaars en de feitelijke bestuurders
  • de bestuurders-rechtspersonen net als de natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen
  • de erfgenamen of de echtgenoten van alle voorgenoemden, als een vordering tegen hen wordt ingesteld wegens een fout van hun erflater of echtgenoot.


2. Wat is verzekerd?

  • zowel strafrechtelijke, civiele als administratieve vorderingen waarbij het niet van belang is wie de vordering stelt
  • aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Wat rechtsbijstand betreft, betaalt DVV de juridische kosten vanaf de aanvang van de gerechtelijke procedure. U bent uiteraard vrij uw eigen raadsman te kiezen
  • dochterondernemingen met een meerderheidsparticipatie
  • externe mandaten die men vervult bij andere firma's waarvan men aandeelhouder is


De polis verzekert alles, tenzij het expliciet is uitgesloten. De uitsluitingen zijn bovendien zeer beperkt. Voorbeelden zijn opzettelijke fouten (zoals misbruik van vennootschapsgoederen) en boetes.

Om overlapping met andere verzekeringspolissen te vermijden, zijn ook lichamelijke en materiële schade niet opgenomen. Pollutie kan daarentegen wel worden verzekerd.

3. U kiest het bedrag

Naargelang de grootte van uw vennootschap of uw vzw kiest u het verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekerde periode. Bovendien wordt er geen enkele franchise toegepast.

4. Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor alle schadevorderingen die ingesteld worden tijdens de looptijd van de polis en van 36 tot 60 maanden na deze looptijd (voorzover er geen andere verzekering is). Bovendien zijn ook fouten begaan voor het begin van de polis gedekt, als u op dat moment nog niet wist dat er een claim zou komen.

In de kijker

Nuttige links