Rechtsbijstand

Rechtsbijstand verzekering Auto – DVV verzekering

 

Bij een ongeval is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Of er is onenigheid over de schadevergoeding. De Rechtsbijstand verzekering verdedigt uw belangen!

 

1. Wat doet de Rechtsbijstand verzekering Auto?

 

- Verdedigt uw belangen, desnoods tot voor de rechtbank:

  • Als het niet duidelijk is wie bij een ongeval in fout is (in juridische termen: wie aansprakelijk is).
  • Als u en de tegenpartij het oneens zijn over het schadebedrag.
  • Als de andere partij u niet wil betalen en u maanden aan het lijntje houdt, zelfs als u in uw recht bent.
  • Vergoedt alle gerechtelijke kosten, ook het honorarium van uw advocaat, die u overigens vrij kiest.

 

2. De andere rechtsbijstand verzekeringen van DVV

 

Net als de BA Autoverzekering bevatten ook de andere basisverzekeringen van DVV (woning- en familiale verzekering) een luik rechtsbijstand dat u apart kunt afsluiten. U kunt die aparte waarborgen echter inruilen voor een 1 globale rechtsbijstandverzekering, die bij DVV Lex.Tra heet. Die is een stuk ruimer en financieel is het bijna een nuloperatie (doordat u de waarborgen rechtsbijstand uit uw andere verzekeringen kunt weglaten).

 

3. Meer weten over de Lex.Tra rechtsbijstand verzekering?

 

Alle prijzen en tarieven voor de verzekering Rechtsbijstand Auto kan u bekomen bij uw lokale DVV-consulent. U kan steeds vrijblijvend contact opnemen met één van onze consulenten.

 

 

In de kijker

Nuttige links