Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Vergoeding van lichamelijke schade en medische kosten ontstaan tijdens een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.

1. Deze vergoedingen zijn:

  • in functie van de werkelijke bezoldigingen, evenwel beperkt tot het wettelijk plafond
  • voorzien zowel bij tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden


2. Opties

  • Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond : excedent-verzekering

Nuttig voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk plafond. Zij vermijden zo een belangrijk inkomensverlies bij arbeidsongeval.

  • Verzekering lichamelijke ongevallen privé-leven

In de kijker

Nuttige links